Google+ Hướng dẫn cài đặt V-ray 1.5Sp4 cho 3ds Max 2008

Bản đồ trường

Hỡ trợ trực tuyến

Trang chủ Thư viện Kiến Thức Hướng dẫn cài đặt V-ray 1.5Sp4 cho 3ds Max 2008

Hướng dẫn cài đặt V-ray 1.5Sp4 cho 3ds Max 2008

Bài tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn cài đặt các phần mềm học tập sẽ là bài "Cài đặt V-Ray cho 3Ds Max 2008 bằng hình ảnh".

 

V-Ray cũng có hai bản 32bits và 64bits, vì thế nếu các bạn đã cài bản 3Ds Max 32bits thì cũng cài V-Ray 32bits, điều đó cũng tương tự như khi ta cài bản 64bits, nói ngắn gọn là cài đặt cho đồng bộ.

Ở đây tôi cài phiên bản "V-Ray for 3dsmax 2008 for x64 - version 1.50.Sp4a". Click Next:

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-01

 

I Agree:

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-02

 

I agree again...

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-03

 

Lại Next:

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-04

 

Chỉ đường dẫn cho đúng... Dòng đầu tiên là thư mục cài đặt 3Ds Max 2008, dòng thứ hai là thư mục Plugins trong 3Ds Max 2008, dòng thứ ba là thư mục cài đặt V-Ray...

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-05

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-06

 

Không check vào "Install WIBU key drivers":

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-07

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-08

 

Quá trình cài đặt đã bắt đầu:

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-09

 

Xong rồi, click Finish để hoàn thành cài đặt...

 

cai-dat-vray-cho-3dsmax-2008-10

 

Phần tiếp theo này mới quan trọng, chép toàn bộ file trong thư mục Cr@ck vào thư mục cài đặt 3Ds Max (mặc định là C:\Program Files\Autodesk\3Ds Max 2008).